Στατιστικά διαβήτη – Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά, η επίπτωση στην Ελλάδα του Σακχ. Διαβήτη τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) είναι περίπου 9,7 / 100.000 / έτος ενώ...

Mirror 4: Diabetes Blog – Σακχ. Διαβήτης

Ολοκληρώθηκε και είναι λειτουργικά προσπελάσιμος ως Mirror 4 στο site μας ο κατοπτρισμός – φιλοξενία του ιστοτόπου “Diabetes Blog – Σακχαρώδης Διαβήτης, Σπύρος Καραμαγκιώλης...