Στατιστικά διαβήτη – Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά, η επίπτωση στην Ελλάδα του Σακχ. Διαβήτη τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) είναι περίπου 9,7 / 100.000 / έτος ενώ...